Waarom rekenbegeleiding

 

Voor een leerkracht is het niet altijd mogelijk om een leerling met (ernstige) rekenproblemen de tijd en aandacht te geven die het nodig heeft. Uit ervaring weet ik dat individuele begeleiding echt helpt. 

 

Iedereen telt mee!
ITM staat voor Iedereen Telt Mee! Wanneer een kind het rekenen op school niet kan volgen, verdwijnt het plezier. In de begeleiding die ik bied, sluit ik aan bij wat het kind al kan. Vervolgens gaan we in kleine stapjes steeds een beetje verder. Dit kan zijn door te oefenen maar ook door het leren gebruiken van hulpmiddelen. De begeleiding is voor ieder kind anders, maatwerk dus. Door te zorgen voor succeservaringen, krijg een kind weer meer plezier in rekenen. Wanneer de rekenvaardigheden en het rekenplezier vergroten, zal het kind het gevoel hebben weer mee te tellen.

 

Wat is er mogelijk
Ik bied kinderen met rekenproblemen en/of dyscalculie individuele begeleiding thuis of op school. Voor alle vormen van begeleiding geldt dat deze het beste werkt wanneer dit in samenwerking gaat met leerling, ouders en school. De rekenbegeleiding kan zowel door de ouders als door de school aangevraagd worden. Ik maak voor ieder kind een begeleidingsplan waarin duidelijk mijn aanbod en doelen beschreven worden.