Werkwijze

 

Door middel van een rekentoets, een diagnostisch rekengesprek en eventuele toetsgegevens van school bepaal ik een beginsituatie. Hierdoor wordt duidelijk wat al wel beheerst wordt en voor welke rekenonderdelen er extra hulp en uitleg nodig is. Naar aanleiding van deze gegevens stel ik een begeleidingsplan op. Eénmaal per week kom ik bij de leerling om met hem/haar te rekenen. In overleg met de leerkracht kan dit tijdens of na schooltijd op de school, maar het kan ook buiten de schooltijden bij de leerling thuis. Met behulp van oefenen, rekenspelletjes en huiswerk wordt er heel gericht gewerkt aan de beheersing van de rekenvaardigheden. Na ongeveer 10 sessies wordt de vooruitgang geëvalueerd en volgt er een advies over eventuele verdere begeleiding. Wanneer er signalen zijn die wijzen op de mogelijkheid van dyscalculie,  zal ik u aanraden om een dyscalculieonderzoek aan te vragen door een gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog.