Diagnostisch Rekenonderzoek

Op elke basisschool zijn kinderen met een rekenachterstand. Ondanks extra hulp van de leerkracht kan het zijn dat de rekenontwikkeling moeizaam blijft verlopen. Om goede handelingsadviezen ten aanzien van het rekenen te geven is het belangrijk om te weten waarom het rekenen zo moeizaam gaat. Door middel van een Diagnostisch Rekenonderzoek wordt goed onderzocht waar de rekenproblemen door veroorzaakt worden en wat er nodig is om de rekenvaardigheid te vergroten.

Resultaat

Na afloop van het onderzoekstraject ontvangen de school en/of de ouders een onderzoeksverslag. In dit verslag worden handelingsadviezen gegeven t.a.v. de rekenontwikkeling van de leerling. In een gesprek zal centraal staan wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en wordt samen afgestemd hoe de begeleiding vorm te geven.

Voor wie

Voor basisscholen en ouders van:

  • Leerlingen die ernstige rekenproblemen hebben.
  • Leerlingen die al bekend zijn binnen de interne leerlingenzorg, maar ondanks de ingezette interventies vast blijven lopen in het rekenen.

 

Aanmelding

U kunt uw kind of uw leerling telefonisch of per e-mail aanmelden. Vervolgens wordt er contact opgenomen voor een intakegesprek. In de intake wordt de hulpvraag besproken en worden afspraken gemaakt over de aan te leveren informatie. Het rekenonderzoek bestaat over het algemeen uit:

  • Dossieranalyse 
  • Digitale rekentoets hoofdrekenen en automatiseren
  • Diagnostisch Rekengesprek.

Na afloop maken we een afspraak om de onderzoeksresultaten mondeling toe te lichten. Na dit gesprek ontvangt u een schriftelijk verslag van de resultaten.

 

Kosten

De kosten zijn €249,- per onderzoek.